dk. Mariusz Kocoł
msza.net
Cuda Mistrza z Nazaretu 9.12.2006

Słowo od autora


Każdy dzień naszego życia winien ukazywać postęp w mądrości i łasce.
bł. Karol de Foucauld

Celem niniejszej publikacji jest pomoc w duchowym rozwoju czytelnika. Pośrednim zadaniem jest poszerzenie wiedzy biblijnej oraz historyczno – geograficzno – kulturowej z czasów Jezusa Chrystusa.

Współczesny człowiek potrzebuje stałych, niezmiennych wartości, które stałyby się fundamentem jego egzystencji i moralności. Niewątpliwym faktem jest, że chrześcijaństwo z całym swym zapleczem duchowości i teologii jest w stanie zaspokoić te pragnienia, ale pojawia się problem – ludzie, szczególnie młodzi, odrzucają świadomie lub nie w pełni świadomie ten depozyt, który Kościół pragnie im przekazać. Przyczyn tego zjawiska jest wiele i raczej niemożliwe jest by zastosować jeden środek ku zaradzeniu tej sytuacji. Myślę, że najważniejszym źródłami niechęci do chrześcijaństwa jest niezrozumienie tej religii oraz nieznajomość jej założyciela – Chrystusa. Wydaje mi się, że zaznajomienie z Pismem świętym – z księgą natchnioną, może pomóc w zniwelowaniu tego procesu. Sądzę, że poznanie zachowania się Jezusa podczas uzdrawiania, wskrzeszania – podczas cudów Mistrza – najlepiej pomoże zrozumieć Nauczyciela i chrześcijańskiego ducha. Bezinteresownej miłości, która nic nie żąda w zamian za wyświadczone dobro. To było przyczyną opracowania przeze mnie niniejszej publikacji, która w formie kursu biblijnego ma za zadanie pomóc w poznaniu Biblii i Jezusa Chrystusa.

Chciałbym życzyć Tobie, czytelniku, by moja praca, połączona z Twoim wysiłkiem intelektualnym wraz z pomocą Ducha Świętego Oświeciciela umysłów naszych przyniesie pożytek doczesny, a przede wszystkim wieczny.


 • ŻYDOWSKIE ZWYCZAJE WESELNE
 • CUD W KANIE GALILEJSKIEJ
 • UZDROWIENIE SYNA DWORZANINA
 • UZDROWIENIE CÓRKI SYROFENICJANKI
 • WSKRZESZENIE CÓRKI JAIRA
 • WSKRZESZENIE MŁODZIEŃCA Z NAIN
JEZUS CZYNI DOBRO W SZABAT:
 • ZAKAZY MOEDU
 • UZDROWIENIE CHROMEGO NAD SADZAWKĄ
 • UZDROWIENIE CZŁOWIEKA Z USCHNIĘTĄ RĘKĄ
 • UZDROWIENIE KOBIETY I CIERPIĄCEGO NA PUCHLINĘ WODNĄ
 • ZRYWANIE KŁOSÓW
 • UZDROWIENIE ŚLEPEGO OD URODZENIA
JEZUS WSKRZESZA UMARŁYCH:
 • WSKRZESZENIE ŁAZARZA
 • WZRUSZENIE JEZUSA
 • ŻAŁOBNE ZWYCZAJE HEBRAJCZYKÓW
 • RODZAJE TRĄDU
 • NIECZYSTOŚĆ U ŻYDÓW
 • UZDROWIENIE TRĘDOWATEGO GALILEJCZYKA
 • PRZYCZYNA ZAKAZU ROZGŁASZANIA WIEŚCI O UZDROWIENIACH
 • WDZIĘCZNY SAMARYTANIN
 • UZDROWIENIE BARTYMEUSZA
 • UZDROWIENIE NIEWIDOMEGO W BETSAIDZIE
 • UZDROWIENIE NIEWIDOMEGO OD URODZENIA
 • ŻYDOWSKA NAUKA O ŹRÓDLE CHORÓB WRODZONYCH
 • UZDROWIENIE DWÓCH PAR NIEWIDOMYCH
 • UCISZENIE BURZY
 • PIERWSZE ROZMNOŻENIE CHLEBA
 • JEZUS KROCZY PO JEZIORZE
 • JEZUS CHODZI PO MORZU
 • DRUGIE ROZMNOŻENIE CHLEBA
 • OBFITY POŁÓW
 • MONETA W PYSZCZKU RYBY
 • JEDNOSTKI MONETARNE W CZASACH JEZUSA CHRYSTUSA
 • NIEURODZAJNY FIGOWIEC

Jak korzystać z artykułów

Wstęp
Pierwsza część każdego działu zawiera krótkie wprowadzenie w problematykę danej grupy opisów Jezusowych cudów.

Temat wybranego fragmentu Pisma Świętego (sigla, sigla)
Czas wykorzystania go w liturgii dnia

Tekst omawianej w danym poddziale perykopy ewangelicznej (jej sigla są wyżej pogrubione).

To zasadnicza część każdego podtytułu. Zawiera komentarz do wyżej umieszczonego fragmentu Biblii wraz z odwołaniem się do kontekstu.

Ciekawostki, informacje z którymi warto się zapoznać by poszerzyć wiedzę o elementy kulturowe, czy też geograficzne czasów Jezusa.

Pytania
Pomogą zweryfikować czytelnikowi stan przyswojenia wiadomości zawartych w kursie.

Podsumowanie
Ostatnia część działów zawiera uporządkowanie problemów poruszanych w podrozdziałach.

do góry